مبانی کلامی اندیشه سیاسی شیعه از منظر میرداماد
39 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1382 - شماره 22 » (18 صفحه - از 213 تا 230)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
میرداماد از فیلسوفان و متکلمان بنام شیعه در عصر صفوی است. آثار او را می‏توان تبیین گر بسیاری از مقوله‏های بنیادین کلام شیعی تلقی کرد. در مقاله حاضر برای تبیین اندیشه‏های کلامی شیعه از دریچه آثار میرداماد، به بررسی موضوعاتی چون توحید، جبر و اختیار، نبوت و... می‏پردازیم و آنها را به عنوان بنیادهای کلام شیعی مورد امعان نظر قرار می‏دهیم. واژه‏های کلیدی:میرداماد، شیعه، کلام شیعی، توحید، نبوت، جبر و اختیار، مبانی کلامی.